DISPOZITIVE ELECTRONICE

Departamentul Bazele Electronicii
Facultatea de Electronică, Telecomunicații și Tehnologia Informației
Universitatea Tehnică din Cluj-Napoca

Ș.l. dr. ing. Emilia ȘIPOȘ
Anul I, seria B, ETTI, An universitar 2019-2020, Semestrul al II lea
Cod disciplină 12.00
Credite ECTS 5
Ore 2C 2L

Obiective

-- Cunoașterea și înțelegerea conceptelor de bază referitoare la dispozitive electronice
-- Dezvoltarea deprinderilor și abilităților necesare folosirii dispozitivelor electronice în circuite electronice simple
-- Dezvoltarea deprinderilor și abilităților pentru analiza și (re)proiectarea circuitelor simple cu dispozitive electronice
Bibliografie recomandată

Oltean, G., Dispozitive si circuite electronice, 2004
Sipos, Emilia, Ivanciu, Laura, Dispozitive Electronice. Probleme rezolvate, 2016

Simulator online

Contact

emilia.sipos@bel.utcluj.ro
Str. G. Barițiu, nr. 26-28, Mansardă B5, telefon 0264401471

Back to top