DISPOZITIVE ELECTRONICE

Departamentul Bazele Electronicii
Facultatea de Electronică, Telecomunicații și Tehnologia Informației
Universitatea Tehnică din Cluj-Napoca

Ș.l. dr. ing. Emilia ȘIPOȘ
Anul I, seria B, ETTI, An universitar 2021-2022, Semestrul al II lea
Cod disciplină 12.00
Credite ECTS 5
Ore 2C 2L

Obiective

-- Cunoașterea și înțelegerea conceptelor de bază referitoare la dispozitive electronice
-- Dezvoltarea deprinderilor și abilităților necesare folosirii dispozitivelor electronice în circuite electronice simple
-- Dezvoltarea deprinderilor și abilităților pentru analiza și (re)proiectarea circuitelor simple cu dispozitive electroniceActivități

Curs - 28 ore
Laborator - 28 ore
Pregătire laborator, teme - 28 ore
Studiu individual - 35 ore

Informații activități online

Bibliografie recomandată

Oltean, G., Dispozitive si circuite electronice, 2004
Sipos, Emilia, Ivanciu, Laura, Dispozitive Electronice. Probleme rezolvate, 2016

Simulator online

Contact

emilia.sipos@bel.utcluj.ro
Str. G. Barițiu, nr. 26-28, Mansardă B5, telefon 0264401471

Back to top