cuprinde personal didactic si de cercetare din colectivul Catedrei de Bazele Electronicii al Facultatii de Electronica, Telecomunicatii si Tehnologia Informatiei. Acest grup are in componenta cercetatori cu preocupari si rezultate deosebite in domenii cum sunt:

  • - Circuite integrate analogice, digitale, de semnal mixt, si radio-frecventa;
  • - Sisteme CAD de analiza si proiectare a circuitelor integrate
  • - Tehnici de Inteligenta computational in electronica
  • - Circuite optoelectronice si comunicatii optice

Membrii grupului sunt implicati in activitati de predare in programele de studiu Electronica Aplicata si Tehnologii si Sisteme de telecomunicatii. De asemenea, ei ofera cursuri la programul Master Circuite si Sisteme Integrate.