An universitar: 2023 - 2024

Prof.dr.ing. Gabriel Oltean

SISTEME FUZZY

FUZZY LOGIC SYTEMS

Cod disciplina: 55.20

Credite ECTS: 5

Ore: 2C 1L 1P

   Obiective

>> Cunoașterea si înțelegerea conceptelor de bază referitoare la logica fuzzy;

>> Dezvoltarea deprinderilor și abilităților pentru reprezentarea și modelarea datelor prin mulțimi fuzzy;

>> Dezvoltarea deprinderilor și abilităților pentru analiza, proiectarea, implementarea și testarea sistemelor cu logică fuzzy/aplicațiilor bazate pe sisteme fuzzy


Proiect

  Descrierea proiectului

 1. Prezentarea activității de proiect. Cerințe generale și specifice
 2. Studiu de caz 1: Sistem de control RPM motor cc în buclă închisă, utilizând controler fuzzy. Implementare Arduino / Cod sursa control RPM
 3. Studiu de caz 2: Sistem de control al temperaturii în bucla închisă, utilizând un controler fuzzy. Implementare Arduino / Cod sursa control temperatură
 4. / Video_00 / Video_01 / Video_02 / Video_03
 5. Simularea si optimizarea sistemului fuzzy in Matlab
 6. Implementare aplicație. Testare. Depanare
 7. Implementare aplicație. Punere în funcțiune. Preluare date experimentale.
 8. Evaluare. Prezentare teoretică și practică a aplicației
 9. Video

Project

  Project description

 1. Project activity presentation. General and specific requirements
 2. Case study 1: Speed control system for a DC motor in a closed-loop using a fuzzy controller. Arduino implementation / Source code for RPM control
 3. Case study 2: Temperature control system in a close-loop using a fuzzy controller. Arduino implementation / Source code for temperature control
 4. Simulation and optimization of fuzzy system in Matlab
 5. Application implementation. Testing. Debugging
 6. Application implementation. Testing the operation. Experimental data acquisition
 7. Evaluation. Theoretical and practical presentation of the project
 8. Video


   Bibliografie recomandată

>> Oltean, G., Şipoş, E., Tehnici fuzzy în proiectarea şi modelarea circuitelor analogice, U.T.Pres, Cluj-Napoca, Romania, ISBN: 978-973-662-302-8, 2007; Cuprins;

>> Feng, G., Analysis and Synthesis of Fuzzy Control Systems. A Model-Based Approach, CRC Press, Taylor & Francis Group, 2010, ISBN: 978-1-4200-9264-6

>> Behera, L., Kar, I., Intelligent Systems and Control. Principles and Applications, Oxford Universuty Press, 2009, ISBN: 978-0-19-806315-5

>> Eberhart, R., Shi, Y., Computational Intelligence. Concepts to Implementations, Elsevier, Morgan Kaufman Publisher, ISBN 978-1-55860-759-0, 2007;

>> Padhy, N.P., Artificial Intelligence and Intelligent Systems, Oxford University Press, Fourth impression, ISBN-10: 0-19-567154-6, 2005.

>> Arduino; https://www.arduino.cc;

   Metodologia de evaluare

>> Poate fi consultată aici

   Probleme propuse

>> Disponibile aici