OPTIMIZARE TEHNICO-ECONOMICĂ
Departamentul Bazele Electronicii
Facultatea de Electronică, Telecomunicații și Tehnologia Informației
Universitatea Tehnică din Cluj-Napoca
Ș.l. dr. ing. Emilia ȘIPOȘ
Cod disciplină 52.20, 3 Credite ECTS, Ore - 2P
Anul IV, IEDEEE, ETTI, An universitar 2020-2021, Semestrul al II lea

Obiective

-- Optimizarea planificării și urmăririi în timp a unei activități
-- Realizarea portofoliului optim de investiții finaciare al unei companii
-- Identificarea punctelor cheie și punctelor slabe ale unui proces
-- Optimizarea unui proces tehnologic

Bibliografie recomandată

In biblioteca UTC-N
1. Jörg Thomas Dickersbach, Gerhard Keller - Production planning and control with SAP ERP, Boston, Galileo Press, ISBN 978-1-59229-360-5, 2013
2. Ioana Ancuţa Iancu - Comportamentul de marketing al investitorilor de retail, pe Bursa de Valori Bucureşti, U.T.Press, ISBN 978-606-737-096-6, 2015
3. BIRSAN, Ioan – Investitii. Concept, analiza-decizie, management : [curs], Sibiu, Universitatea Lucian Blaga Sibiu, ISBN 973-651-321-1, 2001
4. I. Cămăşoiu - Investiţiile şi factorul timp, Bucureşti, Editura Politică, 1981
5. Peter Goos, Bradley Jones, Optimal design of experiments: a case study approach, Chichester, UK, John Wiley and Sons, ISBN 978-0-470-74461-1, 2011
6. ROY, Ranjit K., Design of experiments using the Taguchi approach: 16 stepts to product and process improvement, New York, Chichester ; Weinheim, John Wiley and Sons, ISBN 0-471-36101-1, 2001
7. Goetsch, D., L., Davis, S. - Quality management for organizational excellence: introduction to total quality, Pearson New International Edition, 2014.
8. Ficaora, J.P., Cohen, L. - Quality Function Deployment and Six Sigma, a QFD Handbook, Second edition, Prentice Hall, 2010
9. Gygi, C., Williams, B. – Six Sigma for dummies, John Wiley&Sons, Inc., 2012.Contact

emilia.sipos@bel.utcluj.ro
Str. G. Barițiu, nr. 26-28, Mansardă B5, telefon 0264401471

Back to top