MANAGEMENTUL CALITATII

2019-2020

Sl.dr.ing. Emilia SIPOS

 

CURS

Curs 1

Introducere in Managementul Calitatii

Curs 2

Calitate

Curs 3

Managementul calitatii. Sistem de management al calitatii

Curs 4

Seria de standarde ISO 9000. Principii fundamentale. Linii directoare pentru imbunatatirea performantelor

Curs 5

Managementul calitatii totale I

Curs 6

Managementul calitatii totale II

Curs 7

Documentele sistemului calitatii

Curs 8

Auditul calitatii

Curs 9

Instrumentele calitatii

Curs 10

Instrumentele managementului calitatii

Curs 11

Metode de asigurare a calitatii: FMEA, Six Sigma

Curs 12

Metode de asigurare a calitatii: Poka Yoke, QFD

Curs 13

Controlul calitatii, costul calitatii

Curs 14

Certificarea calitatii. Recapitulare

 

SEMINAR

Seminar 1

Concepte cheie ale calitatii

Seminar 2

Diagrama SIPOC. Harta proceselor. Studiu de caz

Seminar 3_4

ISO 9001:2008. Prezentare capitole. Discutii

Seminar 5

Realizarea unei proceduri documentate

Seminar 6

Instrumentele calitatii. Diagrama Pareto si diagramele de corelatie

Seminar 7

Metoda QFD pentru un produs/proces

 

 

PROIECT

Proiect 1

Prezentarea temelor de proiect

Proiect 2

Alocarea temelor de proiect. Descrierea companiei

Proiect 3

Realizarea hartii generale a proceselor

Proiect 4

Politica de calitate a companiei

Proiect 5

Procedura documentata pentru un proces

Proiect 6

AIDISO - Instrument soft de asistenta in implementarea ISO 9001

Proiect 7

Prezentare proiect de semestru

Template prezentare proiect

Examen

Subiecte teorie