Managementul calității

Departamentul Bazele Electronicii
Facultatea de Electronică, Telecomunicații și Tehnologia Informației
Universitatea Tehnică din Cluj-Napoca


Conf. dr. ing. Emilia ȘIPOȘ
Anul IV, IEDEEE, ETTI, An universitar 2023-2024, Semestrul I
Cod disciplină 47.00
Credite ECTS 4
Ore 2C 1P 1S

Obiective specifice

-- Însușirea conceptului de calitate
-- Asimilarea cunoștințelor privind familia de standarde ISO 9000
-- Înțelegerea asemănărilor și deosebirilor între companii din diverse domenii de activitate în ceea ce privește realizarea unui sistem de management al calității
-- Însușirea cunoștințelor necesare realizării și verificării documentelor sistemului de management al calității
-- Obținerea deprinderilor și abilităților necesare utilizării instrumentelor și metodelor de management al calității
Activități

Curs - 28 ore
Seminar - 14 ore
Proiect - 14 ore
Studiu individual, documentare suplimentară, pregatire proiect - 41 ore


Bibliografie recomandată

Bulgaru,M., Bolboaca, L.,I. - Ingineria calitatii, Managementul calitatii, statistica si control, masurari în 3D, Editura Alma Mater, Cluj-Napoca, 2001, ISBN 973-35153-0-0
Bulgaru,M., Bolboaca, L.,I. - Ingineria calitatii, Instrumentele calitatii, Editura Alma Mater, Cluj-Napoca, 2004, ISBN 973-8396-72-3
Bolboaca, L.,I.,Bulgaru,M. - Ingineria calitatii, Aplicatii, Editura Alma Mater, Cluj-Napoca, 2003, ISBN 973-8397-58-8
Goetsch, D., L., Davis, S. - Quality management for organizational excellence: introduction to total quality, Pearson New International Edition, 2014
Ficaora, J.P., Cohen, L. - Quality Function Deployment and Six Sigma, a QFD Handbook, Second edition, Prentice Hall, 2010
Gygi, C., Williams, B. – Six Sigma for dummies, John Wiley&Sons, Inc., 2012
Kemp, S., Qualitz Management Demystified, McGRAW-HILL, USA, 2006, ISBN 0-07-144908-6
Stanciu, I., Managementul calitatii totale, Ed. Cartea Universitara, 2003
Olaru, M., Managementul calitatii, Editura Economica, 1995
BOCA, Grațiela Dana, Bazele managementului calității în afaceri, Risoprint, 2013
Ilies, L., Crisan, E., Managementul calitatii totale, Risoprint, 2011.

Contact

emilia.sipos@bel.utcluj.ro
Str. G. Barițiu, nr. 26-28, Mansardă B5, telefon 0264401471

Back to top