Departamentul Bazele Electronicii s-a înființat în septembrie 2011, ca urmare a aplicării reglementărilor Legii educației naționale 1/2011 în Universitatea Tehnică din Cluj-Napoca.
Departamentul s-a construit pe structura Catedrei de Bazele Electronicii, catedră care a luat ființă în anul 1991, odată cu reorganizarea facultăților Universității Tehnice din Cluj-Napoca.

Activitatea membrilor departamentului se adresează în principal studenţilor Facultăţii de Electronică, Telecomunicaţii şi Tehnologia Informaţiei, secţiile română și engleză:
• studii de licenţă: Electronică aplicată, Tehnologii şi sisteme de telecomunicaţii şi Inginerie economica in domeniul electric, electronic și energetic.
• studii de master pentru programele de studii organizate de departament "Circuite și sisteme integrate" și “ Tehnologii, sisteme și aplicatii pentru eActivități”, dar și pentru programele "Inginerie electronică", "Prelucrarea semnalelor și imaginilor" și "Sisteme integrate de comunicații cu aplicații speciale".
• studii doctorale în domeniul Inginerie electronică și telecomunicaţii.

Aria didactică acoperită de Departamentul Bazele Electronicii cuprinde:
• discipline fundamentale din domeniu, cum sunt Dispozitive electronice, Circuite electronice fundamentale, Semnale și sisteme, Analiza și sinteza circuitelor, Circuite integrate digitale, Circuite integrate analogice și Optoelectronică;
• discipline de specialitate în domenii precum Proiectarea circuitelor VLSI, Prelucrarea semnalelor analogice, Circuite programabile FPGA, Prelucrarea numerică a semnalelor, Circuite electronice liniare şi neliniare, Tehnici de inteligentă computațională, Comunicații pe fibră optică, Logică nuanțată, Tehnologii de testare software, Managementul energiei, Management logistic, Managementul calității, Teoria jocurilor.

În paralel cu activitatea didactică, membrii departamentului sunt angrenați și în proiecte naționale și internaționale de cercetare academice și de dezvoltare instituțională. În acest mod, cadrele didactice, doctoranzii și studenții din anii terminali participă la activități de cercetare, colaborări, schimburi de experienţă și cursuri intensive, având în prezent parteneriate cu universități de prestigiu din Germania, Finlanda, Austria, Marea Britanie, Spania, Italia, Franța.


Noutăți

Ultimele noutăți

Detalii »

Structura

Structura departamentului

Detalii »

Oferta educațională

Specializări și discipline

Detalii »

Cercetare

Centre de cercetare

Detalii »